{ Blogazine }
PROFILE

如果可以天真到老,誰又願意長大。在人生裡跌跌撞撞,到頭來女生最需要學習的,還是如何分一點愛給自己。又曦,哲學系畢業,迷信愛的雙魚座,已出版小說:《七年後,我再遇上雨傘的主人》(2013) 、《第二次初吻》(2014)


總查看: 2,412,296
125 FANS
More

通往幸福嘅愛情路


查看: 48320

2017-1-25 19:15

摘要: T同L係一對好朋友,但佢哋對愛情嘅態度完全相反。L好相信愛情,佢好希望可以搵到心目中嘅真命天子,覺得從一而終就係最幸福。T就好享受愛情,佢唔太在乎咩叫真命天子,反而覺得眼前一刻過得開心先係最梗要。T由十幾 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION