{ Blogazine }
PROFILE

喜歡購物 喜歡分享 分享只為有藉口繼續買 人生為左白同皮膚好而生存 喜歡吃 但用盡一切辨法冇肚腩:)


總查看: 741,600
42 FANS
More

【試用分享】Nurture My Body皇牌產品❤


查看: 1280

2017-4-2 23:38

摘要: 年紀慢慢大 揀護膚品開始好中意揀一d天然成份既產品 除左可以唔駛怕會敏感 同香料味太勁外 仲可以盡量減少皮膚吸收太多化學物質 今次就有幸嘗試到Nurture My Body既三款皇牌產品 對天然護膚品有興趣既就不妨睇下啦Cl ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION