{ FORUM - LOVE }
Search
Title / Tags Author

查看: 1370|回覆: 12

另一半完全封閉自己我可以點

[複製鏈接]

註冊日期: 2018-6-14

發表於 2018-6-14 03:05 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機緣巧合下識左個女仔,初頭我同佢性格興趣都好夾,同佢一齊好開心,亦咁樣開心左幾個月我地先正式拍拖
點知一拍拖情況急轉直下,佢話反工開始忙,越黎越少野同我講,咁我都會噓寒問暖關心下
但係佢好似吾想我理佢咁,再黎開始封閉自己,吾講自己野又吾理我,我地既對話就得反fb page d文攞黎笑下,情侶之間既對話近乎零,電話又吾願聽
我見咁落去吾系路我就落軟攻繼續噓寒問暖,hea覆,比意見佢工作,吾受
咁既狀態維持左個幾月我終於爆尻左好重語氣問佢究竟想點,淨系覆我一句好忙
我再chur佢佢就到而家都無覆過我一句
我知佢真系好頹但系都吾洗咁既態度對我掛   系屋企寧願頹玩手機game都吾同我講野
我仲未想放棄住始終同佢曾經好開心   但系我仲可以做d咩?

回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2017-3-20

發表於 2018-6-14 04:34 | 顯示全部樓層
她完全無封閉自己, 她只是不再鍾意你

註冊日期: 2017-11-20

發表於 2018-6-14 07:48 來自手機 | 顯示全部樓層
肯肯定你做錯左某d 野自己唔撚知

註冊日期: 2018-6-14

 樓主| 發表於 2018-6-14 08:20 來自手機 | 顯示全部樓層
唔岩咪慢慢傾,粒聲唔出算點
想分手都可以出句聲,就係唔比任何答覆我

註冊日期: 2015-8-22

發表於 2018-6-14 08:54 | 顯示全部樓層
佢唔想開口講分手,等你出聲

註冊日期: 2018-1-15

發表於 2018-6-14 08:56 來自手機 | 顯示全部樓層
佢迫緊你講分手呀,你咪就佢一次囉~

註冊日期: 2018-6-9

發表於 2018-6-14 09:15 來自手機 | 顯示全部樓層
唔理佢

註冊日期: 2016-11-4

發表於 2018-6-14 12:15 來自手機 | 顯示全部樓層
明顯想分手
樓主有心理準備啦~

註冊日期: 2016-7-12

發表於 2018-6-14 12:49 | 顯示全部樓層
1978462530 發表於 2018-6-14 08:20
唔岩咪慢慢傾,粒聲唔出算點
想分手都可以出句聲,就係唔比任何答覆我

你問下你自己,如果佢同你講分手,你實CHUR佢問點解,就算佢講咗點解,你又會繼續CHUR佢話你會改,沒完沒了。
費事煩,冷處理等你自己頂唔住講分手,佢咪唔駛畀你煩囉。

註冊日期: 2017-6-28

發表於 2018-6-14 15:10 | 顯示全部樓層
其實佢會唔會係有心病,但又唔知點同你講?

註冊日期: 2017-10-10

發表於 2018-6-14 19:14 | 顯示全部樓層
唔到你唔想放棄,因為佢放棄左你,有機會同第二個發長緊,所以冇時間比你,或者想你知難而退,唔好再搵佢。

註冊日期: 2015-10-19

發表於 2018-6-14 23:28 | 顯示全部樓層
中意你的話 再忙都會抽到時間俾你,更何況依家連覆一句都唔想。所以應該是不再喜歡你了 ????

註冊日期: 2017-6-3

發表於 2018-6-15 01:16 來自手機 | 顯示全部樓層
網戀???
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION