{ PROFILE }

個人資料

。港妹。

  • 個人簡介  
    土生土長本土嫩薑。 用插畫描繪搞笑港妹生活! 保證鑊鑊新鮮,鑊鑊金! 喜歡請訂閱, follow FB專頁俾個like支持本地創作! [合作/邀稿: kongmui.life@gmail.com]
  • 討論區統計 |回覆: 89| 主題: 2

最近討論區留言

標題 發貼日期
渠務署技術主任賤男彭俊熹 (內容稍長 請留心等候) 2016-9-12 15:13
無夢想, 同條咸魚有咩分別? 2016-9-12 15:02
無夢想, 同條咸魚有咩分別? 2016-9-12 15:01
我終於明白點解網上點解有咁多欺凌 2016-9-12 14:30
困惑 2016-9-11 17:16
Load more...

最近 Blogs 發佈

標題 發貼日期
港妹生活 ▫ 伴君如伴虎 2017-12-14 10:27
港妹生活 ▫ 男朋友增磅嘅原因 2017-12-12 17:08
港妹生活 ▫ 女生的床榻 2017-12-11 13:06
港妹生活 ▫ 暖暖的,懶懶的 2017-12-10 14:27
港妹生活 ▫ 幸福肥 2017-12-7 17:05
Load more...

PROFILE

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION