{ PROFILE }

個人資料

。港妹。

  • 個人簡介  
    土生土長本土嫩薑。 用插畫描繪搞笑港妹生活! 保證鑊鑊新鮮,鑊鑊金! 喜歡請訂閱, follow FB專頁俾個like支持本地創作! [合作/邀稿: kongmui.life@gmail.com]
  • 討論區統計 |回覆: 89| 主題: 2

最近討論區留言

標題 發貼日期
渠務署技術主任賤男彭俊熹 (內容稍長 請留心等候) 2016-9-12 15:13
無夢想, 同條咸魚有咩分別? 2016-9-12 15:02
無夢想, 同條咸魚有咩分別? 2016-9-12 15:01
我終於明白點解網上點解有咁多欺凌 2016-9-12 14:30
困惑 2016-9-11 17:16
Load more...

最近 Blogs 發佈

標題 發貼日期
港妹生活 ▫ 我真係要減肥啦! 2018-2-22 10:56
港妹生活 ▫ 新年假回顧 2018-2-21 15:45
港妹生活 ▫ 初三赤口 2018-2-18 11:44
港妹生活 ▫ 狗年快樂! 2018-2-18 11:42
港妹生活 ▫ 青春 2018-2-13 16:50
Load more...

PROFILE

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION