{ Blogazine }
PROFILE

如果可以天真到老,誰又願意長大。在人生裡跌跌撞撞,到頭來女生最需要學習的,還是如何分一點愛給自己。又曦,哲學系畢業,迷信愛的雙魚座,已出版小說:《七年後,我再遇上雨傘的主人》(2013) 、《第二次初吻》(2014)


總查看: 2,453,917
126 FANS
More

你條仔係仆街——呢句嘢應該點開口?


查看: 16444

2016-12-15 17:34

摘要: Irene曾經係仆街磁石,經歷過好多嘢,而家越來越醒,一眼就分到邊個係仆街。今日佢突然發現︰「我早幾年咪同一個男仔X拍咗幾個月拖嘅,當時佢成日玩失蹤,我已經覺得佢仆街㗎啦。點知今日俾我喺FB見到佢結婚喎!」「 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION