{ Blogazine }
PROFILE

土生土長本土嫩薑。 用插畫描繪搞笑港妹生活! 保證鑊鑊新鮮,鑊鑊金! 喜歡請訂閱, follow FB專頁俾個like支持本地創作! [合作/邀稿: kongmui.life@gmail.com]


總查看: 251,397
13 FANS
More

港妹生活59 ▫ M君小天使-拳擊


查看: 2407

2017-1-4 12:58

摘要: 【M君小天使-拳擊】M君:24小時全身攻擊經期中嘅女性,無論頭部、腰部、肚腩、背脊都不能放過!等佢地食不能安,夜不寐(點頭)港妹:做女人真係好辛苦T^Tby港妹⑅◡̈**×○▫*×○▫*×○▫*×○▫*×○▫*×○▫ ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION