{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 747,028
4 FANS
More

即時止痕降紅 - 尚護健退紅修復甜橙啫喱


查看: 326|評論:

2020-11-13 00:03

摘要: 疫情關係自己會注重清潔,因而會接觸多左化學清潔劑、酒精,搞到手指位甩皮,所以朋友介紹我用尚護健退紅修復甜橙啫喱,用後手指位甩皮位置真係有所改善。尚護健退紅修復甜橙啫喱採用意大利天然甜橙精油配方,不含藥 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION