JPG 口罩肌一定要深層清潔!實測 OLAY 礦物泥面膜棒,10 分鐘吸晒黑頭毛孔粉刺 - BeautyExchange.com - all about beauty, fashion, lifestyle and more...
{ Blogazine }


總查看: 722,823
10 FANS
More

口罩肌一定要深層清潔!實測 OLAY 礦物泥面膜棒,10 分鐘吸晒黑頭毛孔粉刺


查看: 804|評論:

2020-6-29 21:00

摘要: 最近成日戴口罩,皮膚長時間焗住,搞到角質層好厚,而且生咗好多黑頭同粉刺,仲愈來愈暗啞添﹗我好少用手去擠黑頭同粉刺,所以我一星期最少會用兩至三次 Clay mask 嚟改善皮膚問題。Clay mask 有好多好處,如:減少 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION