{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 275,020
2 FANS
More

抗衰老要抗三老,【Bicelle R-OX Total White Serum淨白亮膚精華】高效抗氧、鎖水補水


查看: 363|評論:

2020-4-6 23:17

摘要: 曾聽過抗衰老要抗三老,抗光老化、抗氧化、抗糖化!.日常生活除咗紫外光,亦有好多智能光害無時無刻都在影響皮膚,除咗日常要塗防曬,在護膚方面亦要加強針對光老化的產品。.不過想美白又想防衰老,又唔一定要用美白 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION