{ Blogazine }
PROFILE

30+的Amy,認為只要肯扮靚, 無女人會醜,故會努力去搜刮好商品, 同大家分享美容、美食、旅遊及生活趣事等, 希望大家都可以Keep住靚! 歡迎聯絡試用或出席活動事宜! Email: [email protected]


總查看: 1,053,811
14 FANS
More

耐人尋「味」_九龍灣老夫子港式餐廳


查看: 204|評論:

2019-6-20 11:48

摘要: 《老夫子》漫畫經常以「耐人尋味」為題,估唔到我今次就到老夫子港式餐廳尋「味」!事緣我同老公小時候都好鍾意睇《老夫子》,知道九龍灣國際展貿中心開左一間《老夫子》主題餐廳,於是我們上星期就去打咭兼食飯。餐 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION