{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 519,881
4 FANS
More

輕鬆安心坐月 - 華人藥業「月子28+2」


查看: 378|評論:

2020-4-8 09:45

摘要: 個個朋友問我順產生左 ZOIE,生完BB一個月面色仲好紅潤,唔似生完小朋友,問我坐月食左咩補品。說真的我係第1胎,未生 ZOIE 之前都瞓得好差,突然生 ZOIE 果陣係用左好大氣力,(雖然時間只用左23分鐘),出左院後每日 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION