Be Blogazine 將於 2月1日 停止運作, 敬請留意
{ Blogazine }
PROFILE

透過產品試用分享我的美容及親子資訊, 歡迎電郵與我聯絡 [email protected] 另歡迎追蹤我www.facebook.com/1437ritaandhim


總查看: 535,730
4 FANS
More

零死角V面!無痛即擁HIFU 療程效果的V Lift無針埋線 @LightMAC


查看: 3706|評論:

2019-3-20 15:06

摘要: 個個都想瘦個個都想靚,我當然亦都係其中之一啦,近年身邊好多朋友都有做HIFU療程,我身為BLOGGER都做左好多次不同品牌的HIFU療程,做完係瘦左又靚左,但做HIFU的過程就真係有少少痛呢,不過原來除左HIFU療程之外,V ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION