{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 792,472
4 FANS
More

輕鬆學習幼兒英語 - Oxford Path 牛津幼兒英語


查看: 188|評論:

2021-7-14 22:31

摘要: Zoie 細個嘅時候好喜歡用牛津點讀筆同英文單字卡去學習幼兒英語,到而家準備返N 班,有時都會拎Oxford Path 嘅圖書叫我去同佢一齊睇故事。佢哋獨有嘅特殊觸感教具仲包括發聲公仔、卡通形狀玩偶,加上利用牛津點讀筆 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION