{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 801,101
4 FANS
More

香港品牌超柔軟透氣 - CARUN 卡倫 x Med360+ 3S特柔防敏口罩


查看: 232|評論:

2021-8-17 18:54

摘要: 夏天戴口罩真係好辛苦,始終去人多密集室內外地方,未生第二胎出街做野,烈日陽光之下要戴足3個鐘,肌膚搞到出晒粒粒,市面上好少見到防護能力高丶防敏丶又認證既口罩品牌抗疫,所以我就揀香港品牌超柔軟透氣 CARUN ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION