{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 52,050
0 FANS
More

Aura beauty的韓國No.1單極射頻Oligio療程分享


查看: 259|評論:

2021-9-17 00:05

摘要: 唔經唔覺做完Oligio呢個療程已經三個月啦?好想同大家分享吓我對呢個療程嘅感覺!話說當初點解會去做呢個療程係因為疫情期間我覺得自己啲虎紋深咗?最大嘅原因係疫情外出一定要戴住口罩,本身已經令到部份嘅皮膚被壓 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION