{ FORUM - WEDDING }
Search
Title / Tags Author

查看: 13243|回覆: 46

大家的結婚戒指會係邊買?

[複製鏈接]

註冊日期: 2015-4-14

發表於 2015-6-27 22:28 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題。或者覺得咩brand既結婚戒指靚
呢?一對大概用幾多錢買?
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2013-8-5

發表於 2015-6-27 23:37 | 顯示全部樓層
選左好多間,最後選左PN, 大brand 好多朋友都有基本款,婚介撞款唔知想點咁, PN 款都幾靚

註冊日期: 2009-10-23

發表於 2015-6-28 01:32 | 顯示全部樓層
Forever couple $2xxxx 一對,十分舒服,又唔會撞款

註冊日期: 2010-8-6

發表於 2015-6-28 12:48 | 顯示全部樓層
聽人講婚紗展買最平,真唔真?

註冊日期: 2015-4-14

 樓主| 發表於 2015-6-28 22:32 來自手機 | 顯示全部樓層
canbegood 發表於 2015-6-28 1:32
Forever couple $2xxxx 一對,十分舒服,又唔會撞款

我都有睇過,但係好貴><

註冊日期: 2014-4-3

發表於 2015-6-29 14:37 | 顯示全部樓層
Forever couple 我買時$27xxx 真係好靚 未撞過款

註冊日期: 2009之前

發表於 2015-6-29 18:47 來自手機 | 顯示全部樓層
我係百利A diamond買,完全度身定造,你一定唔會撞款,我買果對$8900

註冊日期: 2009-10-23

發表於 2015-6-29 23:24 | 顯示全部樓層
介指帶一世wor, 帶得舒最重要,所以我情願買貴d

註冊日期: 2015-4-23

發表於 2015-6-30 16:20 | 顯示全部樓層
金舖買⋯媽咪朋友係金舖做,比左員工價4拆比我!原價$2X,XXX一對,折左$8XXX一對!

註冊日期: 2010-2-8

發表於 2015-6-30 17:51 | 顯示全部樓層
我都係forever couple
難撞款 但都幾易花

註冊日期: 2015-5-4

發表於 2015-7-1 00:42 | 顯示全部樓層
謝瑞麟啦,婚紗展買
8千幾...
但要小心,佢地有可能延期交貨,真係大吉利是

註冊日期: 2015-5-4

發表於 2015-7-1 00:51 | 顯示全部樓層
Forever couple 都有睇過,但太貴喇

註冊日期: 2012-4-17

發表於 2015-7-1 21:54 | 顯示全部樓層
I-primo

註冊日期: 2012-12-5

發表於 2015-7-3 10:49 | 顯示全部樓層
I-primo x2

註冊日期: 2009之前

發表於 2015-7-4 13:11 | 顯示全部樓層
我打算係周大福同Cartier之間2選1

註冊日期: 2015-3-8

發表於 2015-7-4 17:23 | 顯示全部樓層
十三﹏ 發表於 2015-6-29 06:48
我係百利A diamond買,完全度身定造,你一定唔會撞款,我買果對$8900

我都諗住係果度買

註冊日期: 2015-7-5

發表於 2015-7-6 00:21 | 顯示全部樓層
Bulgari

註冊日期: 2009之前

發表於 2015-7-6 02:15 | 顯示全部樓層
VCA 當年一對唔駛30K, 而家應該唔止了。

註冊日期: 2015-6-22

發表於 2015-7-8 13:17 | 顯示全部樓層
我係朋友介紹的店造
款照I-primo 造,改小小
價錢又唔先咁貴

註冊日期: 2009之前

發表於 2015-7-8 22:17 | 顯示全部樓層
Futago
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION