{ FORUM - HEALTH & FITNESS }
Search
Title / Tags Author

查看: 3055|回覆: 42

打得電腦多條頸好痛

[複製鏈接]

註冊日期: 2015-1-16

發表於 2016-8-2 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打得電腦多條頸好痛, 點算好?我都成日去游水, 仲可以點呢?
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2016-7-24

發表於 2016-8-2 19:18 來自手機 | 顯示全部樓層
我之前都試過,跟住我自己去學點幫自己。而家好左好多
呢個係我老師,經驗同技術都好好。一定可以幫到你。有興趣的搵我。
mmexport1470116286869.jpg

註冊日期: 2016-7-5

發表於 2016-8-3 10:50 | 顯示全部樓層
久唔久做下頸部運動,簡單轉下條頸或者調較下部電腦高度

註冊日期: 2015-1-28

發表於 2016-8-3 12:00 | 顯示全部樓層
我睇開個中醫好好, 一有事我都會搵佢, 可以介紹你去睇

註冊日期: 2015-1-16

 樓主| 發表於 2016-8-5 09:20 | 顯示全部樓層
kittyan 發表於 2016-8-2 19:18
我之前都試過,跟住我自己去學點幫自己。而家好左好多
呢個係我老師,經驗同技術都好好。一定可以幫到你。 ...

我睇睇先

註冊日期: 2015-1-16

 樓主| 發表於 2016-8-5 09:21 | 顯示全部樓層
zoe206 發表於 2016-8-3 10:50
久唔久做下頸部運動,簡單轉下條頸或者調較下部電腦高度

我都得閒都會轉下條頸架~但好似無用咁, 都係成日好攰

註冊日期: 2015-1-16

 樓主| 發表於 2016-8-5 09:22 | 顯示全部樓層
yuki lau 發表於 2016-8-3 12:00
我睇開個中醫好好, 一有事我都會搵佢, 可以介紹你去睇

可以比d資料我睇下嗎?

註冊日期: 2015-1-29

發表於 2016-8-5 10:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jennyF 於 2016-8-23 11:29 編輯

我會去miris spa按摩鬆一鬆,幫我按果個女仔會問我有咩痛症,之後按摩完就會ok返d

註冊日期: 2015-1-28

發表於 2016-8-9 11:09 | 顯示全部樓層
VenusLeung 發表於 2016-8-5 09:22
可以比d資料我睇下嗎?

pm左你

註冊日期: 2016-3-10

發表於 2016-8-10 11:27 | 顯示全部樓層
E定唔指玩電腦會整到頸, 好多人玩Pokemon都整到頸有事呀

註冊日期: 2015-1-16

 樓主| 發表於 2016-8-12 15:10 | 顯示全部樓層
Hayleigh 發表於 2016-8-10 11:27
E定唔指玩電腦會整到頸, 好多人玩Pokemon都整到頸有事呀

睇報紙都見到呀~真係好誇張一個game搞到咁多人頸有事~

註冊日期: 2019-3-14

發表於 2019-5-21 17:33 | 顯示全部樓層
VenusLeung 發表於 2016-8-12 15:10
睇報紙都見到呀~真係好誇張一個game搞到咁多人頸有事~

so crazy....

註冊日期: 2019-3-14

發表於 2019-5-21 17:35 | 顯示全部樓層
如果真係太痛就要搵醫生睇睇佢,我老公之前都要睇骨科

註冊日期: 2019-3-14

發表於 2019-5-21 17:36 | 顯示全部樓層
佢睇個位醫生係麥建章,好細心同解釋得好清楚,希望幫到你

註冊日期: 2019-6-11

發表於 2019-6-11 11:21 | 顯示全部樓層
平時做多D拉筋, 可能姿勢唔岩

註冊日期: 2019-6-11

發表於 2019-6-11 11:30 | 顯示全部樓層
坐姿一定要正確,即使做療程舒緩疼痛,但重要的是形成正確坐姿,推薦一個坐墊給你 Style Premium
Style PREMIUM(舒適豪華調整椅)

註冊日期: 2019-3-18

發表於 2019-6-16 11:53 | 顯示全部樓層
成日用電腦真係好易頸痛,我老公都係

註冊日期: 2019-3-18

發表於 2019-6-16 11:54 | 顯示全部樓層
多D拉筋當然有用,最怕係頸椎移位。

註冊日期: 2019-3-18

發表於 2019-6-16 11:55 | 顯示全部樓層
我朋友之前睇SPINE CENTRAL麥建章醫生,手勢不錯,睇完好好多

註冊日期: 2019-3-18

發表於 2019-6-16 11:55 | 顯示全部樓層
詳情可以去呢度望下: https://spine-central.com/zh
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION