{ FORUM - GOSSIP }
Search
Title / Tags Author

查看: 7978|回覆: 21

想係會計呢條路發展, 去左商專讀lcci

[複製鏈接]

註冊日期: 2015-12-9

發表於 2017-11-9 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由細到大做咩都唔叻,對上仲要有個好叻既家姐被比下去!唉~唔想再俾屋企人睇死,所以襯而家後生仲有時間去讀返D會計course增值下自己,之前上網睇過香港商專有LCCI課程讀,聽朋友講D老師教得唔錯,而且仲有一條明確既升學path,所以如果讀得好諗住再考上去!
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2015-12-9

發表於 2017-11-9 17:07 | 顯示全部樓層
我明你感受,我咁多年都俾屋企人睇低,其實好難受

註冊日期: 2015-12-9

 樓主| 發表於 2017-11-9 17:07 | 顯示全部樓層
Pegjiji 發表於 2017-11-9 17:07
我明你感受,我咁多年都俾屋企人睇低,其實好難受

報左之後,佢地都仲覺得我三分鐘熱度,但其實我今次真係想向會計呢行好好發展囉!

註冊日期: 2016-1-12

發表於 2017-11-9 17:08 | 顯示全部樓層
細世 發表於 2017-11-9 17:07
報左之後,佢地都仲覺得我三分鐘熱度,但其實我今次真係想向會計呢行好好發展囉! ...

揀呢間讀會計好咩? 利申:冇報過真心唔知

註冊日期: 2016-1-20

發表於 2017-11-9 17:08 | 顯示全部樓層
Offdawall 發表於 2017-11-9 17:08
揀呢間讀會計好咩? 利申:冇報過真心唔知

商專係LCCI呢方面既course幾有口碑架,而且D老師都教得好好, 之前報左個LCCI revision course, 個呀sir會幫我地操練最新試題同埋會貼題, 所以最後果次既考試一take pass! 利申: 讀過商專既學生

註冊日期: 2016-2-28

發表於 2017-11-9 17:10 | 顯示全部樓層
襯後生讀D course增值下自己係一件好事黎

註冊日期: 2016-3-13

發表於 2017-11-9 17:11 | 顯示全部樓層
我同你一樣
都係想進修下自己
但又唔知讀咩好

註冊日期: 2015-12-9

 樓主| 發表於 2017-11-9 17:13 | 顯示全部樓層
隨風轉 發表於 2017-11-9 17:08
商專係LCCI呢方面既course幾有口碑架,而且D老師都教得好好, 之前報左個LCCI revision course, 個呀sir會 ...

咁我都聽朋友講過
佢地LCCI呢方面係幾好

註冊日期: 2015-12-9

 樓主| 發表於 2017-11-9 17:14 | 顯示全部樓層
StaRmOn 發表於 2017-11-9 17:10
襯後生讀D course增值下自己係一件好事黎

係呀
我依嫁先黎進修已經係遲左

註冊日期: 2015-12-9

 樓主| 發表於 2017-11-9 17:15 | 顯示全部樓層
巧巧挽 發表於 2017-11-9 17:11
我同你一樣
都係想進修下自己
但又唔知讀咩好

搵你自己有興趣既會好D

註冊日期: 2016-7-13

發表於 2017-11-9 17:17 | 顯示全部樓層
有心唔怪遲既
只要你肯行出第一步

註冊日期: 2016-8-30

發表於 2017-11-9 17:18 | 顯示全部樓層
樓主你唔使同人比架
做好自己就得

註冊日期: 2016-9-19

發表於 2017-11-9 17:20 | 顯示全部樓層
隨風轉 發表於 2017-11-9 17:08
商專係LCCI呢方面既course幾有口碑架,而且D老師都教得好好, 之前報左個LCCI revision course, 個呀sir會 ...

我有朋友都係呢都進修
佢都話D老師係教得好好

註冊日期: 2016-9-19

發表於 2017-11-9 17:22 | 顯示全部樓層
今天的浪漫 發表於 2017-11-9 17:18
樓主你唔使同人比架
做好自己就得

係呀
每個人條路都唔同架
樓主你仲候生
加油

註冊日期: 2016-2-29

發表於 2017-11-9 17:24 | 顯示全部樓層
樓主加油,支持你!

註冊日期: 2016-5-9

發表於 2017-11-9 17:26 | 顯示全部樓層
LCCI都ok既,有fd都讀過,而家都搵到份好工

註冊日期: 2015-12-9

 樓主| 發表於 2017-11-9 17:29 | 顯示全部樓層
讀得好更係讀上去啦
有張證書會易D搵野做

註冊日期: 2016-1-5

發表於 2017-11-9 17:30 | 顯示全部樓層
搵到自己想讀既野好重要,加油

註冊日期: 2017-6-21

發表於 2017-11-9 17:32 | 顯示全部樓層
LCCI係讀咩科?

註冊日期: 2017-1-9

發表於 2017-11-9 17:33 | 顯示全部樓層
今天的浪漫 發表於 2017-11-9 17:18
樓主你唔使同人比架
做好自己就得

係呀
樓主做好自己就得
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION