{ FORUM - DINING }
Search
Title / Tags Author

查看: 3188|回覆: 11

選擇困難症!!!揀邊隻蛋糕比女朋友好

[複製鏈接]

註冊日期: 2017-2-15

發表於 2018-10-22 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 siuyummmmm 於 2018-10-22 12:28 編輯

女朋友過幾日生日, 佢成日借D易話D大牌蛋糕好醜整得好求奇, 咁睇黎都要買D特別D
今朝返工經過DX, 平時買早餐就買得多, 見到原來d蛋糕好似都幾靚
諗左好耐都決定唔到買邊隻好! 男仔對呢d真係無咩研究
左邊綠茶配埋d馬卡龍個樣又幾靚 但驚個味會伏右邊朱古力好似最穩陣, 但又驚慕絲好漏, 唔識揀啊help!!!!!!!!!!!!!

回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2018-8-6

發表於 2018-10-24 18:00 | 顯示全部樓層
一票投綠茶蛋糕

註冊日期: 2018-6-2

發表於 2018-10-24 20:30 來自手機 | 顯示全部樓層
東海堂d cake唔错的

註冊日期: 2018-6-2

發表於 2018-10-24 21:22 來自手機 | 顯示全部樓層
東海堂蛋糕ok

註冊日期: 2018-8-15

發表於 2018-10-25 11:48 | 顯示全部樓層
東海堂咪又係大牌蛋糕.
點解唔上網睇下D 自家整, 起碼特別D.

註冊日期: 2018-4-16

發表於 2018-10-26 00:36 來自手機 | 顯示全部樓層
自家整真材實料好多

註冊日期: 2018-11-11

發表於 2018-12-20 01:38 來自手機 | 顯示全部樓層
你最後買左咩俾佢?
以後問佢鐘意食咩味,直接買咪得囉

註冊日期: 2018-12-17

發表於 2019-5-3 00:53 | 顯示全部樓層
many good cake shop in IG, you can search hai

註冊日期: 2019-6-6

發表於 2019-8-4 01:13 | 顯示全部樓層
自己去學整就心意十足

註冊日期: 2019-4-27

發表於 2019-8-4 11:59 來自手機 | 顯示全部樓層
撐黑警劉紫迎

註冊日期: 2019-2-25

發表於 2019-11-11 17:51 來自手機 | 顯示全部樓層
甜品外型好吸引

註冊日期: 2019-1-12

發表於 2019-11-14 22:10 來自手機 | 顯示全部樓層
右邊實而不華, 左邊華而不實
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION