{ FORUM - GOSSIP }
Search
Title / Tags Author

查看: 1190|回覆: 17

好鬼憎新年 實變肥

[複製鏈接]

註冊日期: 2018-10-3

發表於 2019-2-1 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
屋企人整蘿蔔糕同年糕 年年都足料整幾底
諗起都流口水 過完年又變肥豬
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2019-1-18

發表於 2019-2-1 10:00 | 顯示全部樓層
中意年糕加蛋煎

註冊日期: 2018-8-16

發表於 2019-2-1 11:47 | 顯示全部樓層
結左婚之後就唔中意新年 派利支出好大

註冊日期: 2018-10-3

 樓主| 發表於 2019-2-4 10:31 | 顯示全部樓層
年糕煎到好脆好正
不過好熱氣 上年食一底第二日就喉龍痛起痰

註冊日期: 2019-1-18

發表於 2019-2-4 10:57 | 顯示全部樓層
cherriewong1314 發表於 2019-2-4 10:31
年糕煎到好脆好正
不過好熱氣 上年食一底第二日就喉龍痛起痰

蒸黎食冇咁熱氣

註冊日期: 2018-11-5

發表於 2019-2-4 11:00 | 顯示全部樓層
過年就應該放肆下

註冊日期: 2018-5-3

發表於 2019-2-8 14:09 | 顯示全部樓層

蒸邊夠好食
食完飲返杯劉青雲賣果隻野
好快就冇事架啦

註冊日期: 2019-1-8

發表於 2019-2-8 14:17 | 顯示全部樓層
anjayhh 發表於 2019-2-8 14:09
蒸邊夠好食
食完飲返杯劉青雲賣果隻野
好快就冇事架啦

同意
煎完熱辣辣食超正

註冊日期: 2019-1-8

發表於 2019-2-8 16:21 | 顯示全部樓層
今年豬年岩曬

註冊日期: 2019-1-3

發表於 2019-2-11 11:36 | 顯示全部樓層
anjayhh 發表於 2019-2-8 14:09
蒸邊夠好食
食完飲返杯劉青雲賣果隻野
好快就冇事架啦

同意,要煎先好食
新年本身已經食得多熱氣食物,呢幾年我都慣喺呢啲時節沖積熱清飲,個喉嚨舒服啲又無咁熱氣

註冊日期: 2018-10-3

 樓主| 發表於 2019-2-12 10:32 | 顯示全部樓層
Viviette 發表於 2019-2-11 11:36
同意,要煎先好食
新年本身已經食得多熱氣食物,呢幾年我都慣喺呢啲時節沖積熱清飲,個喉嚨舒服啲又無咁 ...

呢隻真係咁堅?
通常飲涼茶 但要煲真係好麻煩

註冊日期: 2014-9-4

發表於 2019-2-15 10:50 | 顯示全部樓層
年糕真係邪惡 又要加蛋又要煎

註冊日期: 2018-10-9

發表於 2019-2-15 11:18 | 顯示全部樓層
仲要主餐係盆菜 果幾日餐餐大魚大肉

註冊日期: 2018-6-29

發表於 2019-2-15 11:56 | 顯示全部樓層
lamlamlmao 發表於 2019-2-15 11:18
仲要主餐係盆菜 果幾日餐餐大魚大肉

同意 忍唔住口一定肥!~~

註冊日期: 2018-9-19

發表於 2019-2-15 13:54 | 顯示全部樓層
so i went out to burn my fat fat

註冊日期: 2018-11-5

發表於 2019-2-19 10:15 | 顯示全部樓層
me2

註冊日期: 2018-11-7

發表於 2019-2-19 10:30 | 顯示全部樓層
我都要呀! 聖誕新年後肥左3磅

註冊日期: 2018-3-14

發表於 2019-2-20 10:09 | 顯示全部樓層
新年食物樣樣都好邪惡
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION