{ FORUM - BEAUTY }
Search
Title / Tags Author

查看: 435|回覆: 7

點樣可以救下我個頭…

[複製鏈接]

註冊日期: 2016-6-27

發表於 2019-3-20 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我個頭係好難打理, 易塌又直, 我又瘦, 所以搞到個樣好似長期好扁咁, 諗住去髮型屋電孿佢, 令個人望落蓬鬆啲, 但係永遠個幾星期貨仔就直返晒, 有冇同樣情況嘅sis有方法可以幫下我....
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2009之前

發表於 2019-3-20 16:22 | 顯示全部樓層
電完都要GEL先得架

註冊日期: 2016-12-14

發表於 2019-3-21 10:31 | 顯示全部樓層
我都有電過,電電下自己夾算啦,依家keep住每朝自己夾,又靚又易控制,想點攣就點攣,方便好多

註冊日期: 2016-6-27

 樓主| 發表於 2019-3-25 11:04 | 顯示全部樓層
MMMM1 發表於 2019-3-21 10:31
我都有電過,電電下自己夾算啦,依家keep住每朝自己夾,又靚又易控制,想點攣就點攣,方便好多 ...

每日自己夾? 唔會好麻煩咩?朝朝都咁夾, 邊有咁多時間啊? 瞓多陣唔好?

註冊日期: 2016-12-14

發表於 2019-3-26 12:15 | 顯示全部樓層
one.day 發表於 2019-3-25 11:04
每日自己夾? 唔會好麻煩咩?朝朝都咁夾, 邊有咁多時間啊? 瞓多陣唔好?

要靚就要㗎啦!不過其實都唔係好麻煩姐,用鑽轉支balloon好快就set到頭,夠熱同大束少少既頭髮都可以夾到

註冊日期: 2016-3-10

發表於 2019-3-27 10:53 | 顯示全部樓層
MMMM1 發表於 2019-3-26 12:15
要靚就要㗎啦!不過其實都唔係好麻煩姐,用鑽轉支balloon好快就set到頭,夠熱同大束少少既頭髮都可以夾到 ...

係咪有好多隻色個隻?
個陣行過百老匯見到d色好靚所以買左
點知又幾好用 d頭髮夾完都好順滑
一d毛燥感都冇

註冊日期: 2019-3-24

發表於 2019-3-27 23:43 來自手機 | 顯示全部樓層
請問朝早夾頭洗唔洗落gel 去hold..

註冊日期: 2019-3-25

發表於 2019-3-28 00:40 來自手機 | 顯示全部樓層
thx for sharing
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION