{ FORUM - HEALTH & FITNESS }
Search
Title / Tags Author

查看: 500|回覆: 8

有無長期胃痛腸痛的朋友?

[複製鏈接]

註冊日期: 2017-10-6

發表於 2019-8-31 02:31 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每日都會經歷無數次約5至10分鐘突然間的腸胃痛,係需要立即停止手頭上的事情,合埋眼咁抖一抖,必要時更需要走入洗手間坐一坐放一放氣。

可能係腸易激綜合性,也可能係其他古靈精怪的問題

對了,有港島區腸胃專科醫生可介紹嗎?
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2018-10-26

發表於 2019-9-9 23:43 | 顯示全部樓層
皇后大道中9號羅醫生都OK,屋企人睇開

註冊日期: 2019-9-2

發表於 2019-9-11 17:25 | 顯示全部樓層
萬邦行上面有好多醫生,之前腸胃好差,睇過一個,佢開佐隻益生菌比我,好番曬。

註冊日期: 2019-1-30

發表於 2019-9-14 15:51 | 顯示全部樓層
咁樣好影響生活喎,要盡快去睇醫生,我幫屋企人book左羅醫生,佢係皇后大道中9號都有駐診,好多人推介

註冊日期: 2019-2-14

發表於 2019-9-16 23:40 | 顯示全部樓層
我見好多人都推介朗豪坊12樓,我自己都想去睇

註冊日期: 2019-2-14

發表於 2019-9-16 23:40 | 顯示全部樓層
我見好多人都推介朗豪坊12樓,我自己都想去睇

註冊日期: 2018-10-26

發表於 2019-10-14 00:19 | 顯示全部樓層
屋企人睇過朗豪坊葉醫生好好,仲勁快有report

註冊日期: 2019-7-3

發表於 2019-10-21 00:30 | 顯示全部樓層
sandymama101 發表於 2019-10-14 00:19
屋企人睇過朗豪坊葉醫生好好,仲勁快有report

好易 BOOK?貴唔貴?

註冊日期: 2019-5-10

發表於 2019-10-28 19:45 | 顯示全部樓層
你個情況好嚴重,去仁輝照一照腸胃鏡啦
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION