{ FORUM - HEALTH & FITNESS }
Search
Title / Tags Author

查看: 2151|回覆: 32

有無長期胃痛腸痛的朋友?

[複製鏈接]

註冊日期: 2017-10-6

發表於 2019-8-31 02:31 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每日都會經歷無數次約5至10分鐘突然間的腸胃痛,係需要立即停止手頭上的事情,合埋眼咁抖一抖,必要時更需要走入洗手間坐一坐放一放氣。

可能係腸易激綜合性,也可能係其他古靈精怪的問題

對了,有港島區腸胃專科醫生可介紹嗎?
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2018-10-26

發表於 2019-9-9 23:43 | 顯示全部樓層
皇后大道中9號羅醫生都OK,屋企人睇開

註冊日期: 2019-9-2

發表於 2019-9-11 17:25 | 顯示全部樓層
萬邦行上面有好多醫生,之前腸胃好差,睇過一個,佢開佐隻益生菌比我,好番曬。

註冊日期: 2019-1-30

發表於 2019-9-14 15:51 | 顯示全部樓層
咁樣好影響生活喎,要盡快去睇醫生,我幫屋企人book左羅醫生,佢係皇后大道中9號都有駐診,好多人推介

註冊日期: 2019-2-14

發表於 2019-9-16 23:40 | 顯示全部樓層
我見好多人都推介朗豪坊12樓,我自己都想去睇

註冊日期: 2019-2-14

發表於 2019-9-16 23:40 | 顯示全部樓層
我見好多人都推介朗豪坊12樓,我自己都想去睇

註冊日期: 2018-10-26

發表於 2019-10-14 00:19 | 顯示全部樓層
屋企人睇過朗豪坊葉醫生好好,仲勁快有report

註冊日期: 2019-7-3

發表於 2019-10-21 00:30 | 顯示全部樓層
sandymama101 發表於 2019-10-14 00:19
屋企人睇過朗豪坊葉醫生好好,仲勁快有report

好易 BOOK?貴唔貴?

註冊日期: 2019-5-10

發表於 2019-10-28 19:45 | 顯示全部樓層
你個情況好嚴重,去仁輝照一照腸胃鏡啦

註冊日期: 2019-10-15

發表於 2019-11-25 16:45 來自手機 | 顯示全部樓層
MTJAI 發表於 2019-8-31 2:31
每日都會經歷無數次約5至10分鐘突然間的腸胃痛,係需要立即停止手頭上的事情,合埋眼咁抖一抖,必要時更需要走入洗手間坐一坐放一放氣。

可能係腸易激綜合性,也可能係其他古靈精怪的問題

對了,有港島區腸胃專科醫生可介紹嗎?

好嚴重喎, 快快check下

註冊日期: 2018-12-27

發表於 2019-12-1 16:40 來自手機 | 顯示全部樓層
sandymama101 發表於 2019-10-14 0:19
屋企人睇過朗豪坊葉醫生好好,仲勁快有report

快即係幾時有?

註冊日期: 2020-2-7

發表於 2020-3-2 22:33 | 顯示全部樓層
去睇下腸科既吳醫生啦

註冊日期: 2020-2-7

發表於 2020-3-2 23:06 | 顯示全部樓層
allysonkwan018 發表於 2020-3-2 22:33
去睇下腸科既吳醫生啦

仁生?

註冊日期: 2020-2-7

發表於 2020-3-2 23:35 | 顯示全部樓層
仁生吳醫生睇腸科好好,仲係政府醫院做過

註冊日期: 2020-2-1

發表於 2020-3-3 10:55 | 顯示全部樓層
meiki1012 發表於 2019-9-11 17:25
萬邦行上面有好多醫生,之前腸胃好差,睇過一個,佢開佐隻益生菌比我,好番曬。 ...

胃痛都食得!? 邊隻益生菌咁好???

註冊日期: 2019-7-31

發表於 2020-3-5 00:21 | 顯示全部樓層
imhsewife 發表於 2019-9-9 23:43
皇后大道中9號羅醫生都OK,屋企人睇開

點好法?

註冊日期: 2019-7-31

發表於 2020-3-5 00:22 | 顯示全部樓層
benluk777 發表於 2019-9-16 23:40
我見好多人都推介朗豪坊12樓,我自己都想去睇

我都去看看先

註冊日期: 2019-7-31

發表於 2020-3-5 00:24 | 顯示全部樓層
helloselinac 發表於 2019-10-21 00:30
好易 BOOK?貴唔貴?

等得太耐不如去政府醫院

註冊日期: 2020-2-7

發表於 2020-3-6 19:10 | 顯示全部樓層
imhsewife 發表於 2019-9-9 23:43
皇后大道中9號羅醫生都OK,屋企人睇開

係邊層? 我都想帶屋企人去睇

註冊日期: 2019-11-28

發表於 2020-3-6 22:27 | 顯示全部樓層
你都痛得好密下喎
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION