{ FORUM - FASHION }
Search
Title / Tags Author

查看: 484|回覆: 5

有無咩牌子泳衣係露腰但係遮肚池位??

[複製鏈接]

註冊日期: 2016-1-13

發表於 2019-9-18 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下個月同男朋友去泰國玩,想買件靚啲嘅泳衣,但係我幾年前個肚池下面做過抽脂,留咗條疤痕,著唔到bikini,所以想搵件泳衣係露到腰,但遮到肚臍下面部份,見到市面好多都無,各位絲打有冇好介紹呀???
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2015-2-9

發表於 2019-9-19 13:00 | 顯示全部樓層
肚臍下方有條疤痕??咁咪好似人開刀生過仔??點解抽脂抽到咁架,我朋友抽脂條痕好細咋喎!!我諗有呢啲泳衣嘅,你喺淘寶搵下囉....

註冊日期: 2016-8-1

發表於 2019-9-20 12:16 | 顯示全部樓層
與其遮遮掩掩!不如搞好條疤好過啦!!
我個妹隻手以前都有條疤,用去疤膏去咗七七八八,唔係好近睇都見唔到!!

註冊日期: 2016-1-13

 樓主| 發表於 2019-9-23 12:36 | 顯示全部樓層
打風先落雨 發表於 2019-9-20 12:16
與其遮遮掩掩!不如搞好條疤好過啦!!
我個妹隻手以前都有條疤,用去疤膏去咗七七八八,唔係好近睇都見唔 ...

我諗趕唔切啦,我下個月就去,BTW,邊隻去疤膏咁犀利??

註冊日期: 2019-8-31

發表於 2019-9-23 15:40 | 顯示全部樓層
online買多 taobao or SHEIN

註冊日期: 2016-8-1

發表於 2019-9-24 12:45 | 顯示全部樓層
Ciroeleven 發表於 2019-9-23 12:36
我諗趕唔切啦,我下個月就去,BTW,邊隻去疤膏咁犀利??

佢用秀碧,搽左兩三個月左右,但真係去到睇唔到咁滯....
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION