{ FORUM - BEAUTY }
Search
Title / Tags Author

查看: 2575|回覆: 73

有唇毛都係罪

[複製鏈接]

註冊日期: 2019-10-23

發表於 2019-11-8 13:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我真係好嬲又無奈啊!!!
我尋日諗住同我男朋友咀咀
點知諗住咀佢個陣佢個陣佢退後左
望住我個咀話我有唇毛!!!!!
其實我都知我有呢個問題
我都曾經用過唇毛貼睇下袪唔袪到D唇毛
點知我一撕一條毛都撕唔到出黎
個下我真係好傷心
最近有諗過好唔好用蜜蠟脫
但係我又怕痛
有冇絲打有脫過
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2019-2-25

發表於 2019-11-11 00:30 來自手機 | 顯示全部樓層
ringring2 發表於 2019-11-8 13:1
我真係好嬲又無奈啊!!!
我尋日諗住同我男朋友咀咀
點知諗住咀佢個陣佢個陣佢退後左
望住我個咀話我有唇毛!!!!!
其實我都知我有呢個問題
我都曾經用過唇毛貼睇下袪唔袪到D唇毛
點知我一撕一條毛都撕唔到出黎
個下我真係好傷心
最近有諗過好唔好用蜜蠟脫
但係我又怕痛
有冇絲打有脫過

唇毛範圍咁細用臘然脱唔到

註冊日期: 2016-4-22

發表於 2019-11-11 16:43 | 顯示全部樓層
出去激光脫一脫其實好易 , 我大半年前已經係beauskin脫左

註冊日期: 2019-10-23

 樓主| 發表於 2019-11-12 17:26 | 顯示全部樓層
全走油 發表於 2019-11-11 00:30
唇毛範圍咁細用臘然脱唔到

但我見人地有時修眉都會用蠟, 不過好似好痛咁...

註冊日期: 2019-10-23

 樓主| 發表於 2019-11-12 17:29 | 顯示全部樓層
irenemamas 發表於 2019-11-11 16:43
出去激光脫一脫其實好易 , 我大半年前已經係beauskin脫左

唇都可以激光脫毛? 但係我上網睇呢間好貴...

註冊日期: 2019-4-2

發表於 2019-11-13 15:27 | 顯示全部樓層
ringring2 發表於 2019-11-12 17:29
唇都可以激光脫毛? 但係我上網睇呢間好貴...

呢間唔係貴啦, 上唇宜家一折優惠價先係1280蚊,仲要包永久

註冊日期: 2019-7-21

發表於 2019-11-14 10:23 | 顯示全部樓層
唇毛好難FEEL到佢都有FEEL ...

註冊日期: 2019-4-11

發表於 2019-11-14 13:02 | 顯示全部樓層
joeyman223 發表於 2019-11-13 15:27
呢間唔係貴啦, 上唇宜家一折優惠價先係1280蚊,仲要包永久

咁平? 介紹有冇再優惠?

註冊日期: 2018-7-9

發表於 2019-11-16 23:57 來自手機 | 顯示全部樓層
ringring2 發表於 2019-11-12 17:26
引用:

全走油 發表於 2019-11-11 00:30
唇毛範圍咁細用臘然脱唔到


但我見人地有時修眉都會用蠟, 不過好似好痛咁...

諗起都痛

註冊日期: 2019-6-13

發表於 2019-11-17 14:06 | 顯示全部樓層
LASER 做左佢啦, 呢家出面都唔係好貴

註冊日期: 2019-10-23

發表於 2019-11-18 17:14 | 顯示全部樓層
去美容院脫啦, 脫唇毛唔係好貴架咋

註冊日期: 2019-10-23

 樓主| 發表於 2019-11-18 18:07 | 顯示全部樓層
joeyman223 發表於 2019-11-13 15:27
呢間唔係貴啦, 上唇宜家一折優惠價先係1280蚊,仲要包永久

但係都要千幾蚊喎

註冊日期: 2019-10-23

 樓主| 發表於 2019-11-18 18:08 | 顯示全部樓層
ouchava 發表於 2019-11-14 10:23
唇毛好難FEEL到佢都有FEEL ...

係feel唔到啊...但係睇到呢

註冊日期: 2019-10-23

 樓主| 發表於 2019-11-18 18:09 | 顯示全部樓層

係..我到而家都唔敢脫..

註冊日期: 2019-10-23

 樓主| 發表於 2019-11-18 18:11 | 顯示全部樓層
happylai09 發表於 2019-11-17 14:06
LASER 做左佢啦, 呢家出面都唔係好貴

唇毛都有得脫?

註冊日期: 2019-10-23

 樓主| 發表於 2019-11-18 18:11 | 顯示全部樓層
yanbb_chu 發表於 2019-11-18 17:14
去美容院脫啦, 脫唇毛唔係好貴架咋

有冇平平地既介紹?

註冊日期: 2014-9-30

發表於 2019-11-19 10:45 | 顯示全部樓層
ringring2 發表於 2019-11-12 17:29
唇都可以激光脫毛? 但係我上網睇呢間好貴...

sis係想脫upper lip? 可以做激光脫毛一了百了呀, 有d機粗幼毛都打到

註冊日期: 2017-12-1

發表於 2019-11-19 12:15 | 顯示全部樓層
ringring2 發表於 2019-11-12 17:29
唇都可以激光脫毛? 但係我上網睇呢間好貴...

可以搵d有試做先 我見有幾間都有免費試做

註冊日期: 2018-1-14

發表於 2019-11-19 16:49 | 顯示全部樓層
wilson123 發表於 2019-11-19 12:15
可以搵d有試做先 我見有幾間都有免費試做

邊幾間?

註冊日期: 2019-4-8

發表於 2019-11-19 16:57 | 顯示全部樓層
ringring2 發表於 2019-11-18 18:11
有冇平平地既介紹?

beauskin好似仲有做緊一折,可以whatsapp問下
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION