{ PROFILE }

個人資料

kleptomania

  • 討論區統計 |回覆: 37| 主題: 2

最近討論區留言

標題 發貼日期
老婆變左好辛苦 2019-6-24 12:24
我老闆係咪好唔尋常? 2019-5-30 11:28
男友生日冇陪佢食鐘意既野,佢嬲… 2019-3-21 10:36
未來岳母話要$100000禮金 點搞呀... 2019-1-31 16:18
問左人,又無心記,甘問黎做咩呢? 2018-12-12 17:27
Load more...

最近 Blogs 發佈

標題 發貼日期
Load more...

PROFILE

Load more
 
NOTIFICATION