{ LIFESTYLE }
12 Oct 2018
會唔會太可愛~KAKAO大頭鬆餅機

食得嘅Ryan!? KAKAO FRIENDS 又推新商品喇~今次係超可愛嘅大頭Ryan 鬆餅機,而且仲有雞蛋糕模板可以換,KAKAO 迷銀包又要大出血喇!

Kakao, Kakao Friends, RYAN, 鬆餅機, 雞蛋糕

鬆餅機外形已經有個大大嘅Ryan 頭像,打開入面竟然都有大頭Ryan~

Kakao, Kakao Friends, RYAN, 鬆餅機, 雞蛋糕Kakao, Kakao Friends, RYAN, 鬆餅機, 雞蛋糕

只要調教好鬆餅份量,將麵糊倒落去,過一陣就會有熱辣辣嘅Ryan 鬆餅可以食,做下午茶一流~

Kakao, Kakao Friends, RYAN, 鬆餅機, 雞蛋糕

重點係仲可以換雞蛋糕模版,有齊Ryan 、Muzi 、Apeach 嘅大頭,一部機可以做哂鬆餅加雞蛋糕,KAKAO 迷點忍手唔買啊!!

Kakao, Kakao Friends, RYAN, 鬆餅機, 雞蛋糕Kakao, Kakao Friends, RYAN, 鬆餅機, 雞蛋糕Kakao, Kakao Friends, RYAN, 鬆餅機, 雞蛋糕

Text: Ling Chun

YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION