{ Blogazine }
PROFILE

如果可以天真到老,誰又願意長大。在人生裡跌跌撞撞,到頭來女生最需要學習的,還是如何分一點愛給自己。又曦,哲學系畢業,迷信愛的雙魚座,已出版小說:《七年後,我再遇上雨傘的主人》(2013) 、《第二次初吻》(2014)


總查看: 2,738,332
128 FANS
More

想拍長拖嘅男人好難搵


查看: 55011|評論:

2018-5-18 10:58

摘要: Susan最近嘅煩惱係自己已經廿到尾,仲未有一個穩定嘅戀愛對象。 佢又唔係冇拖拍嘅,不過就好陷入咗惡性循環咁︰ 「識男仔、一齊、拍拖一兩個月、散」 重覆咗幾次之後,佢覺得啲男仔個個都好似食完就走咁,冇晒安全感 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION