{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 468,217
4 FANS
More

深入潔淨毛孔,快速消除肌膚乾燥 - OSÈQUE 酵素氨基酸洗顏粉+五色黃土面膜


查看: 249|評論:

2019-6-17 23:33

摘要: 韓國係我最經常去既國家,但是韓國同香港天氣很不同,日夜溫差大,旅行時亦好夜瞓,肌膚會變差,亦會出現肌膚問題。近來肌膚出現乾燥、膚色較暗啞和少許敏感,返到香港就試到韓國出產 OSÈQUE 酵素氨基酸洗顏粉 +五 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION