jpg 夏天零油輕羽肌妝~ - BeautyExchange.com - all about beauty, fashion, lifestyle and more...
{ Blogazine }
PROFILE

聯絡: chinxchin@yahoo.com


總查看: 543,023
5 FANS
More

夏天零油輕羽肌妝~


查看: 786|評論:

2020-7-5 16:05

摘要: 夏天日日戴住口罩又熱又焗最容易有出油甩妝問題Sofina Primavista 今季推出最新嘅自然光感持久粉底液輕羽質地簿透得嚟有獨特的鎖油配方,就算夏天用到KEEP到10小時持妝效果效果好好!戴口罩嘅關係我化妝步驟都變得簡 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION