{ Blogazine }
PROFILE

大家好,我叫加菲 (Ivy), 細細粒但好擦得,愛食愛玩愛嘗試,不論好壞都想分享給大家,希望加菲所分享既事物,大家都鍾意啦!


總查看: 145,864
2 FANS
More

送禮自用皆宜的禮品


查看: 826|評論:

2021-2-1 17:19

摘要: 又到農曆新年?,當然要好好準備賀年食品和禮品?啦!今年我準備左送禮自用皆宜的鼎級生活滴雞精? x 澳洲鮑魚✨。鼎級生活嚴選世界各地優質食材,以最新鮮和最高營養價值為準則,讓你安在家中都吃到高品質飲食?️ ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION