{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 813,039
4 FANS
More

坐OFFICE 都有關節問題?


查看: 181|評論:

2021-2-11 11:08

摘要: 估唔到坐OFFICE 既我都有關節問題~因為長時間使用電腦鍵盤,令頸、肩繃緊僵硬,成日一擰轉頭就扭親條頸,會聽到「咔咔聲」,痛到鬼咁~ 成日好驚會扭斷條頸囉~~於是快快搵番D補品補下D關節先自然良坊 「特強關節配方 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION